Hvornår begynder børn at tale?

Sprogudvikling er et af de mest fascinerende aspekter af børns vækst og udvikling. Det er en proces, der starter fra fødslen og fortsætter gennem hele barndommen. I denne artikel vil vi dykke ned i, hvornår børn begynder at tale, hvilke faktorer der påvirker sprogudviklingen, og hvordan forældre kan støtte deres børn på denne spændende rejse.


Sproglige milepæle


Sprogudvikling hos børn er en gradvis proces, der sker i forskellige faser. Disse faser kan variere fra barn til barn, men der er nogle generelle retningslinjer, som kan hjælpe forældre med at forstå, hvad de kan forvente.
1. Småbørnsfasen (0-6 måneder)
I løbet af de første seks måneder begynder babyer at udforske deres evne til at lave lyde. Denne periode er kendetegnet ved pludren, hvor barnet bruger sin stemme til at skabe lyde, der endnu ikke har en meningsfuld forbindelse til det sprog, der tales omkring dem.
2. babling-stadiet (6-12 måneder)
Når barnet er omkring seks måneder gammelt, går det fra at kurre til at pludre. Det indebærer gentagelse af konsonant-vokal-lyde som “ba-ba” eller “da-da”. Selvom disse lyde endnu ikke danner rigtige ord, er de vigtige forberedelser til den kommende tale.
3. De første ord (12-18 måneder)
Omkring barnets første fødselsdag begynder de fleste børn at udtale deres første rigtige ord. Disse er ofte enkle og direkte relateret til deres umiddelbare miljø eller behov, såsom “mor”, “far”, “mere” eller “nej”.
4. Ord-eksplosionen (18-24 måneder)
Efter at barnet er begyndt at bruge enkle ord, følger ofte en periode med hurtig ordforståelse og -produktion. I løbet af denne tid kan barnets ordforråd udvides fra blot nogle få ord til flere hundrede.
5. Opbygning af sætninger (2-3 år)
Når barnet nærmer sig toårsalderen, begynder det at danne enklere sætninger. De starter måske med sætninger på to ord som “mere mælk” og bevæger sig gradvist videre til mere komplekse sætninger.
Faktorer, der påvirker sprogudviklingen
Sprogudviklingen påvirkes af en række faktorer. Disse omfatter genetik, miljø og forældrenes engagement. Børn, der vokser op i et miljø, der er rigt på sprog og kommunikation, hvor de bliver opmuntret og engageret i samtaler, har tendens til at udvikle deres sprogfærdigheder hurtigere.


Sådan kan forældre støtte sprogudviklingen


Forældre og omsorgspersoner spiller en afgørende rolle i at støtte et barns sproglige udvikling. Her er nogle tips:
1. Tal og lyt: Hav regelmæssige samtaler med dit barn, også selvom det ikke kan svare med ord endnu. Det hjælper dem med at lære sprogets rytme og tone.
2. Læs højt: Læsning er en god måde at introducere nye ord og begreber på. Det giver også forældre og børn mulighed for at komme tættere på hinanden.
3. Syng og rim: Børn elsker musik og rytmiske lyde. Sange og rim kan være sjove måder at engagere børn i sprogindlæring på.
4. Opmuntre til kommunikation: Selv når børn peger eller bruger fagter, skal du opmuntre til dette som en form for kommunikation og give et sprogligt svar.
5. Skab et sprogrigt miljø: Tal om de ting, I ser og gør. Brug beskrivende ord, og opmuntr dit barn til at udtrykke sine tanker og følelser.


For at opsummere


Sprogudvikling er en unik og individuel proces for hvert enkelt barn. Ved at forstå de forskellige stadier og være aktivt involveret i deres sprogtilegnelse kan forældre give deres børn et fundament for fremtidig kommunikation og læring. Husk, at hvert barn er unikt, og at der er stor forskel på, hvornår og hvordan de når disse sproglige milepæle.
Ved at følge disse råd kan forældre give deres børn den støtte og de værktøjer, de har brug for, for at kunne navigere i sprogets vidunderlige verden.


Kilder og yderligere læsning

https://www.libero.dk/dig-netop-nu/artikler1/baby/lar-dit-barn-at-tale/

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/boern/om-boern/boerns-udvikling/tale-og-sprogudvikling-milepaele/